Prekršajni sud u Novom Pazaru osnovan je za teritoriju grada Novog Pazara , sa odeljenjima suda u Tutinu , otpočeo sa radom 01.01.2010.godine u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o uređenju sudova („Sl. Glasnik R. Srbije“, br. 116/08) i obavlja svoj rad u skladu sa Zakonom o prekršajima („Sl. Glasnik R.Srbije“ br.101/05, 116/08, 104/09 i 111/09).